Kdo chce, hledá způsoby.Kdo ne, hledá důvody.

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Novela zákona 250/2000 Sb.

Novela zákona 250/2000 Sb.Vzhledem k tomu, že v únoru vyšla ve sbírce zákonů novela zákona 250/2000 Sb., a že kolem této novely panuje spousta fám a obav, rozhodl jsem se našim klientům poslat tuto informaci, ve které rekapituluji hlavní změny, které novela přináší.

 

V kostce:

Snahou novely je zajistil lepší informovanost veřejnosti.

1. Proto v situacích, které se veřejně schvalují (viz.dále) je třeba zveřejnit návrh (výhledu, rozpočtu, závěrečného účtu). Musí se zveřejnit minimálně 15 dní před projednáním a být zveřejněn až do projednání.

2. Po projednání se musí zveřejnit výsledek, (tedy schválený výhled, rozpočet, závěrečný účet) a navíc i schválené rozpočtové opatření (RO). Kromě povinného zveřejnění se nic ohledně RO nemění. Zveřejněno to musí být nejpozději do 30 dní po projednání a to až do doby schválení příštího schváleného … (výhled,…) Výsledek bude zpřístupněn(dostupný) přes internet a na obecním úřadě, je třeba na úřední desce uveřejnit informaci, kde je dostupný.

3. Nově se bude ověřovat, zda dluh USC k průměru jeho příjmů za 4 roky nepřekročí 60%

4. Nově musí také příspěvkové organizace schvalovat výhled a rozpočet, nebudou jej schvalovat na příjmy a výdaje (jako obce), ale na náklady a výnosy. O rozpočtu PO nebudou účtovat.

 

Podrobněji:

1. Zákon byl novelizován zákonem 84/2016 Sb., v souvislosti se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Zákon byl uveřejněn ve SbZ 6.2.2017, účinnosti tedy nabývá dne 21.2.2017.

2. První změna je jen terminologická, pojem „rozpočtový výhled“ se nahrazuje pojmem „střednědobý výhled rozpočtu“ (dále jen výhled).

3. zveřejňování výhledu : Návrh výhledu se nově musí zveřejnit, a to min.15 dní před jeho projednáváním. Vyvěšen musí být až do až do jeho projednání. Schválený výhled musí být zveřejněn, a to nejpozději do 30 dní od jeho projednání. K dispozici občanům (elektronicky i písemně) musí být až do okamžiku schválení nového. Informace o tom, kde je k dispozici musí být zveřejněna na úřední desce.

4. Obce, které schválili rozpočtový výhled na období od r.2017 nejpozději do 21.2.2017 uveřejní schválený výhled nejpozději do 21.3.2017. Připomínám, že výhled na rok 2017 nemusel být schvalován OZ.

5. Pokud by došlo k uplatnění opatření podle zákona o rozpočtové odpovědnosti, tak by byla omezena možnost tvorby schodkového rozpočtu – schodek by se nemohl krýt úvěrem. Zatím to nenastalo.

6. Zveřejňování rozpočtu: Návrh rozpočtu se musí zveřejnit, a to min.15 dní před jeho projednáváním. Vyvěšen musí být až do až do jeho projednání. Schválený rozpočet musí být zveřejněn, a to nejpozději do 30 dní od jeho projednání. K dispozici občanům (elektronicky i písemně) musí být až do okamžiku schválení nového. Informace o tom, kde je k dispozici musí být zveřejněna na úřední desce.

7. Obce, které schválili rozpočet na rok 2017 nejpozději do 21.2.2017 uveřejní schválený rozpočet nejpozději do 21.3.2017.

8. Je poněkud upraveno chování v době rozpočtového provizoria, pravidla rozpočtového provizoria se zveřejňují obdobně jako rozpočet.

9. Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření - Schválené rozpočtové opatřená musí být zveřejněno dalších 30 dní od jeho schválení. K dispozici občanům (elektronicky i písemně) musí být až do okamžiku schválení nového. Informace o tom, kde je k dispozici musí být zveřejněna na úřední desce. Toto se týká těch RO, která byla přijata od 21.2.2017. Připomínám, že se nemusí zveřejňovat před jeho přijetím ani se nemění pravidla pro to, kdo, jak a kdy je může přijímat.

10. Zveřejňování závěrečného účtu : Návrh ZU se musí zveřejnit, a to min.15 dní před jeho projednáváním. Vyvěšen musí být až do až do jeho projednání. Schválený ZU musí být zveřejněn, a to nejpozději do 30 dní od jeho projednání. K dispozici občanům (elektronicky i písemně) musí být až do okamžiku schválení nového. Informace o tom, kde je k dispozici musí být zveřejněna na úřední desce.

11. Příspěvkové organizace nově schvalují rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu. Na rozdíl od obcí jej sestavují na náklady a výnosy (nikoli tedy příjmy a výdaje). Rozpočet a výhled schvaluje zřizovatel. Pravidla pro zveřejňování jsou obdobná jako u obcí.

 

V Plzni, 20.3.17

Ing. David Vičar